Navštívte Morské oko

Naše zariadenie sa nachádza v bezprostrednej blízkosti turistickej cesty vedúcej k jednej z najkrajších a pritom našincami ešte neprebádaných miest Vysokých Tatier, k Morskému Oku. Morské oko je najväčšie pleso vo Vysokých Tatrách, leží na poľskej strane Tatier pod štítom Rysy. Leží vo výške 1 395,4 m n. m.. Pleso je ľadovcového pôvodu. Okolité štíty sa týčia do výšky 1000 metrov nad hladinou plesa. Od plesa je výhľad na Mengusovské štíty s Veľkým Mengusovským štítom (2 431,5 m n. m.), Nižný (2 098,1 m n. m.) a Vyšný Žabí štít (2 262,8 m n. m.), Rysy (2 499 m n. m.), najvyšší vrchol poľských Tatier a Mních (2 068 m n. m.).

Rozloha plesa je 34,93 ha, najväčšia hĺbka 50,8 m, dĺžka brehovej čiary 2 613 m; dĺžka plesa je okolo 862 m a šírka 566 m. Pri brehu je dno pokryté kameňmi, v strede štrkom. Okolo plesa rastú prevažne borovice, ale aj listnaté stromy (jarabina, breza). Morské oko sa skôr nazývalo aj Rybie pleso, vzhľadom na jeho prirodzené zarybnenie, čo nie je u tatranských plies zvyčajné. Pomenovanie Morské oko je zviazané so starou legendou, podľa ktorej bolo pleso pod zemou spojené s morom.

Najstaršie zmienky o Morskom oku sú z roku 1575. V roku 1637 kráľ Vladislav IV. dal právo užívania pastvísk pri Morskom oku Władysławovi Nowobilskému. Morské oko sa stalo súkromnym vlastníctvom roku 1824, kedy Dolinu Rybieho potoka odkúpil od rakúskej vlády Emanuel Homolacs. Od roku 1933 je vlastníkom Morského oka a okolia poľský štát. Na konci 19. storočia vypukol hraničný spor medzi Rakúskom a Uhorskom o priebeh hranice a vlastníctvo Morského oka (tzv. Spor o Morské oko). Zmierovací súd v Grazi rozhodol 13. septembra 1902, že sporná oblasť patrí Rakúsku resp. jeho provincii Galícii.