Doliny

Tatranské doliny, ktorých je asi 30, sú protipólom tatranských hrebeňov. Najväčší vplyv na ich formovanie mali vysokohorské ľadovce. Bielovodská dolina je jedinou dolinou Tatier alpského rázu. Je to aj najdlhšia dolina celých Tatier. Doliny v Západných Tatrách sú menej strmé ako vo Východných.

Na slovenskej strane:

Východné Tatry:

Západné Tatry:

Na poľskej strane:

Zdroj: wikipedia.org, foto: Kristián Slimák