Národné parky

Na území Tatier ležia dva národné parky:

Tatranský národný park (TANAP) na území Slovenska

    • Vyhlásený: v roku 1948 s účinnosťou od 1. januára 1949
    • Rozloha: 1 045 km², z toho vlastné územie 738 km², ochranné pásmo 307 km²

Tatrzański Park Narodowy (TPN) na území Poľska

Ochranársky najhodnotnejším je pás Tatier o dĺžke 55 km a šírke 17 km. Dĺžka Tatier je asi 80 km.